www.bpwbangkok.org/  
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
บทความโดย
ฐิตินันท์ วัธนเวคิน
    
    ดิฉันนางจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล ได้รับเกียรติเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมป์ สมัยที่ 20 พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการอำนวยการที่มีปณิธานแน่วแน่เดียวกันในการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มสตรีนักธุรกิจ ดิฉันพร้อมทั้งพลังกายและพลังใจทำงานสานต่อนโยบาย ตลอดจนโครงการของ สธวท กท ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้กว้างไกล ให้เดินหน้าต่อไป

    ทิศทางโครงการของ สธวท กท ในปีวาระ 2555-2558 ดิฉันเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นสร้างโครงการ 2 แนวทางหลัก คือ โครงการรักษ์แวดล้อม และโครงการผึกอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความเข้มแข็ง และความอ่อนโยนของสตรีในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่ควาทสำเร็จในทุกอาชีพกิจการ เพื่อยกระดับสตรีไทยในอนาคต
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 2 | จากทั้งหมด 28 รายการ | หน้าที่ 1

โครงการมอบโอกาสดี ๆใ้ห้สตรีอีกครั้ง ครั้งที่ 10 [3-08-13]
โครงการมอบโอกาสดี ๆใ้ห้สตรีอีกครั้ง โดยสธวท กรุงเทพฯ และองค์กรภาคี ซึ่งปีปัจจุบันครบรอบ 10 ปีของโครงการฯ ปี 2556 คุณนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ ประธานโครงการฯ จัด 33 หลักสูตรอบรมวิชาชีพ ระหว่าง 15 กค - 30 สค 56 และพิธีมอบวุฒิบัตรในวันที่ 3 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติจากท่านอังคณา เล็บนาค-กรมราชทัณฑ์, ปธ.สสธวท ,นายกฯ สธวท กรุงเทพฯ และปธ.องค์กรภาคีมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง
 


พิธีสถาปนาสธวท พิษณุโลก [31-08-13]
คณะสธวท กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายกฯและกรรมการ เดินทางร่วมงานสถาปนา สธวท พิษณุโลก ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับนายกฯ นัยนา ที่โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 

ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 6 | จากทั้งหมด 28 รายการ | หน้าที่ 1
อ่านข่าวสารและกิจกรรมย้อนหลัง >>>   
 
  bpw-international.org
bpwthailand.org
   
 
 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ฝากข่าว | กิจกรรมสมาคมฯ | โครงการสมาคมฯ | ติดต่อสมาคม
The Business and Professional Women's Association of Thailand-Bangkok
COPYRIGHT 2011 bpwbangkok ALL RIGHTS RESERVED